JÓGA: Neurotechnologie a jóga (3)
(J. M. Valuch – 2.7.2003)

Díky své připravenosti a ostentativní ochotě demonstrovat své naučené schopnosti před širokou veřejností i úzkým okruhem špičkových vědců se stal světově nejznámějším jogínem právě Swami Rama. Poté, co uvedl v úžas vědecké týmy několika německých univerzitních klinik, jedné švédské a jedné švýcarské, dostal rychle řadu pozvání do USA.

Přiletěl do New Yorku 18. října 1969 a stal se ihned středem pozornosti odborné i široké veřejnosti. Série jeho přednášek zaplnila sály a získala mu dost prostředků k pronájmu bytu a zařízení vlastního střediska s personálem na několik let. Jedné z přednášek se zúčastnil zástupce ministra zdravotnictví státu Minnesota Dan Ferguson, který byl obdivovatelem tehdy nejvýznamnějšího amerického odborníka na biofeedback, seberegulaci a kontrolovanou meditaci dr. Elmera Greena z prestižní Menninger Clinic v kansaské Topece. Dr. Ferguson obratně zorganizoval týdenní návštěvu Swamiho Ramy v laboratořích dr. Greena na březen 1970 s tím, že se zde host podrobí rozličným testům na technicky nejdokonalejším monitorovacím zařízení a pod dohledem nejzkušenějšího odborníka a jeho týmu.

Mezi jogínem a vědcem vznikl ihned vztah plný úcty a sympatií. Swami Rama zde horlivě předvedl část svého repertoáru. Velkou pozornost vzbudilo opakované simultánní ohřívání a zchlazení pravé dlaně (volní kontrola krevního oběhu), kdy strana palce viditelně zmodrala a vykázala pokles teploty ze 36 na 31,2 oC, zatímco strana malíku zčervenala a ze stejné výchozí teploty se ohřála na 40,7 oC. Samozřejmě předvedl svou verzi zástavy srdce, kdy záznam EKG přestal registrovat vlny kontrakcí srdečního svalu a vykázal pouze jeho jemné chvění o rychlosti 306 fibrilací za minutu (stav podobný zástavě srdce při úmrtí).

Monitorovaný pokus zástavy srdce proběhl celkem čtyřikrát v průběhu 48 hodin. Když se Swami Rama po dvou pokusech podíval na kardiotachografický záznam a dozvěděl se, že se jeho srdce zcela nezastavilo, ale pouze výrazně utlumilo na 16 sekund svou činnost, zklamaně poznamenal (překlad magnetofonového záznamu):

,,Je mi líto, že jsem své srdce pro vás nedokázal zastavit. Vím, že jste to chtěli vidět."

Dr. Green: "To je v pořádku. Dokážete to příště."

SR: "Ne, udělám to zítra."

Dr. Greenová: "Ale to přece nemůžete. Před chvílí jste nám vyprávěl, že člověk nemůže zastavit srdce, pokud se tři dny předtím nepostí. A teď zrovna večeříme."

SR: "Nevadí. Chci zjistit, co dovedu. Cokoli dovedu s třídenní přípravou, dovede můj mistr za tři sekundy bez jakékoli přípravy. Nikdy jsem nebyl takhle přidrátován k přístrojům a tak chci vědět, co dokážu."

Dr. Green: "Nechceme, abyste riskoval."

SR: "Podepíšu revers, že Menningerova klinika za mou smrt nenese odpovědnost. Nemějte obavy, vím, co dělám. Dovedu zastavit své srdce na tři nebo čtyři minuty a taky udělat něco, co žádný jiný jogín nedokáže - můžu si s vámi po celou tu dobu povídat."

Swami Rama předvedl před nejpovolanějšími odborníky a pod kontrolou přístrojů přes 900 různých demonstrací. Po vůli si na hýždi do15 minut vytvořil bulku o velikosti vlašského ořechu a zase ji nechal zmizet. Na Hamburské univerzitní klinice mu jednu takto vytvořenou bulku endokrinologové odoperovali, aby analyzovali skladbu její tkáně. Na jedné přednášce ve Washingtonu Swami Rama předváděl, jak moc mu svítí životní čakra a desítky přítomných, kteří měli s sebou polaroidy, jimi zachytili na normální materiál modrofialovou světelnou radiaci, za níž byly rozeznatelné pouze jogínovy nohy.