PŘEHLED METOD VĚŠTĚNÍ: Bibliomantie - věštění s použitím posvátné knihy
(Eva Shawová – 28.4.2003)

Nemusí to být nutně bible; termín bibliomantie byl odvozen z řeckého byblos, což znamená kniha anebo papír, a ten zase pochází z fénického města, které se takto jmenovalo a které se specializovalo na vývoz produktů z papíru.

Kniha je namátkou otevřena se zavřenýma očima, ať už je sudba řízena tazatelem anebo věštcem. Když se pak oči otevřou, padne jejich pohled na jistou pasáž; někdy přebíhá po stránce prst a ten se před otevřením očí zastaví. Správnou odpovědí na aktuální otázku je pak odstavec nebo verš.

V dávných dobách používali bibli za divinačními účely jak Židé, tak i křesťané. Zvláště od 4. do 14. stol. ji králové, biskupové a svatí používali ustavičně. Svatý Augustin mnohokrát doporučuje používat znamení, která poskytuje bible, jako vodítko v případech, kde se člověk setká s duchovními potížemi anebo rozpaky.

Ještě dnes používají jistý druh bibliomantie některé skupiny a náboženské řády, chtějí-li získat oporu, radu anebo vodítko, vyprošují si pomoc z veršů anebo věšteb, které nalézají v posvátných knihách.

Zdroj: Eva Shawová: Encyklopedie předpovídání budoucnosti

Kniha je k dostání ZDE